Zorgvuldigheid in architectonisch ontwerp en restauratie van cultureel erfgoed

Denkt u erover om een architect in te schakelen? Dan is het prettig als het bureau waar u voor kiest aantoonbare echte praktijkervaring heeft. Een bureau waar hoogwaardig architectonisch ontwerpen en deskundige begeleiding tijdens de bouw zich over vele terreinen uitstrekt.

HOEK architecture & preservation werd in 1993 opgericht door André Hoek nadat hij bij enkele gerenommeerde architectenbureaus brede ervaring opdeed. In de loop der jaren ontstond een specialisatie met betrekking tot vitalisering, restauratie en herbestemming van ons cultureel erfgoed.

Dit werkveld is inmiddels vrij breed zodat niet alleen aan bouwkundige werkzaamheden moet worden gedacht, maar ook aan interieurs, technische installaties, en zelfs de tuin in directe relatie tot het gebouw. Sinds een aantal jaren ook steeds meer sfeerrestauraties. Omdat de beleving van het erfgoed vanuit de ensemble gedachte vaak zo ontzettend gemist wordt in de hedendaagse monumentenzorg. 

De voordelen van HOEK architecture & preservation

Sterke punten van het bureau zijn met name de flexibiliteit, het aanwezige vakmanschap en de zorgvuldigheid waarin elke opgave telkens weer wordt opgepakt en uitgevoerd. Daarnaast verkeert het bureau de laatste jaren in een steeds groter wordend internationaal werkveld.

Voor grotere en complexe opgaven is er al jarenlang een ontspannen samenwerking binnen een netwerk van betrouwbare vakspecialisten zoals bouwhistorici, kleuranalisten, bouwfysici en constructeurs. Het werken binnen een team heeft zo zijn voordelen. Continuiteit en echte vakexpertise kan door dit netwerk van specialisten worden gegarandeerd. Zo kan een goede samenwerking tussen ogenschijnlijk kleinere bureaus u veel meer kwaliteit geven in vergelijking met een groot bureau dat pretendeert ALLES te kunnen. Daarin schuilt onze grote kracht.

Architect Utrecht

Restauratie van monumenten

Op het gebied van het duurzaam maken van monumenten is inmiddels veel kennis aanwezig binnen het bureau. Daarbij wordt met name gelet op de gevolgen op de langere termijn. Momenteel wordt veel schade aan monumenten veroorzaakt door kortetermijndenken!

Daarnaast heeft het bureau de unieke gave om de sfeer van een monument te behouden of zelfs te versterken. Vergelijk het met de art director van een filmproducent die het gewenste tijdsbeeld visualiseert. Het gaat tenslotte om de ‘ziel’ van het monument. Restaureren zonder het gevoel te hebben dat alles ‘nieuw’ wordt.

Nieuw architectonisch ontwerp

Incidenteel wordt natuurlijk ook nog nieuwe architectuur gemaakt. Meestal in samenhang met ons erfgoed, maar soms ook geheel losstaand als eigentijdse toevoeging aan onze cultuur. Deze architectuur is in stijl modern en minimalistisch, waarbij zorgvuldigheid steeds weer voorop staat. De aansluiting met het bestaande is altijd relevant, maar kan zeker ook een geheel nieuwe, eigentijdse architectonische ervaring geven.

Hoek Architect in Utrecht

De fundamenten van HOEK architecture & preservation

André J. W. Hoek is een geregistreerd SBA architect en is sinds 1993 ingeschreven in het wettelijk beschermde Nederlands Architectenregister. Na bijna 20 jaar lidmaatschap van de BNA is Andre Hoek eind 2014 overgestapt naar een internationaal en vakinhoudelijk breder georienteerde echte beroepsvereniging van architecten en nu geregistreerd lid van de AIA (American Institute of Architects). Sinds november 2014 is Andre Hoek eveneens geregistreerd als architect in New York State en  in het bezit van een volledige USA architecten licentie. Belangrijkste doel daarvan is binnen het veelvuldig aanwezige Nederlandse erfgoed in de USA   te kunnen adviseren. Tevens is Andre geassiocieerd lid van de Vakgroep Groen Erfgoed om ook binnen het 'rode' (bouwkundige) deel van ons groene erfgoed professioneel te kunnen werken.

Om kennis te verspreiden en interesse in ons erfgoed te promoten geeft André Hoek regelmatig lezingen en gastcolleges in binnen en buitenland en geeft hij al jaren colleges en afstudeerbegeleiding als hoofddocent op de Hogeschool Utrecht binnen de post HBO opleidingen Bouwhistorie & Restauratie en Monumentenzorg in de praktijk.

een hands-on  Architect nodig? Hoek architecture & preservation AIA in Utrecht

NEWS !

Office Winhov en HOEK architecture & preservation AIA hebben samen met opdrachtgever Europe Hotels|Private Collections de Geurt Brinkgreve Bokaal 2016 voor beste herbestemming en restauratie binnen de stad Amsterdam gewonnen met het W Hotel BANK aan de Spuistraat.

 

 

 

Visie

Het werk van HOEK architecture & preservation kenmerkt zich door een voortdurende zoektocht naar verstilling en schoonheid. Doel is een plek te creëren waarin de mens zich veilig voelt en tot rust komt, want de wereld om ons heen is immers al druk genoeg.

Hoewel de context van een opdracht meestal een bestaande omgeving omvat, is het de kunst om daaraan een transformatie of reconstructie te geven. Bij monumenten gaat het vaak om het terugbrengen van de oorspronkelijke sfeer, maar ook bij een niet-monument is heel veel mogelijk om de plek voor de mens als individu of groep beter te maken. De ervaring van de plek staat altijd centraal in het architectonisch ontwerp. De zoektocht gaat over sfeer en de ‘ziel’ van het gebouw, het interieur of de tuin. Dat hoeft niet alleen de verbouw of herinrichting van een woonkamer te zijn, maar kan evengoed een groot hotel zijn dat in een voormalig monumentaal bankgebouw wordt ondergebracht.

Actueel

momenteel wordt gewerkt aan;

 

restauratie gemeentelijk monument tot bed and breakfast appartement in Utrecht-centrum

restauratie analyse vesting "De Citadel" te Den Bosch, alle werkzaamheden 1970 tot 2010

restauratievisie en onwerp nieuwe entree en congres centrum Trippenhuis te Amsterdam (ism Office Winhov)

interieur restauratie Rembrandtzaal Trippenhuis te Amsterdam

uitbreiding monumentaal 18e eeuws woonhuis in Hudson USA (ism Jeremiah Rusconi)

nieuwbouw bezoekerscentrum huismuseum in USA

groot onderhoud Rijksmonument Museum Catharijne Convent  te Utrecht

brochure historische techniek in woonhuizen in opdracht van het RCE

tuinontwerp en ontwerp vijver bij een particuliere monumentale buitenplaats in de Betuwe