deze website wordt binnenkort geheel vernieuwd! ..... Zorgvuldigheid in architectonisch ontwerp en restauratie van cultureel erfgoed

Waarom kiezen voor HOEK architecture & preservation

Sterke punten van het bureau zijn met name de flexibiliteit, het aanwezige vakmanschap en de zorgvuldigheid waarin elke opgave telkens weer wordt opgepakt en uitgevoerd. 

 

Architect Utrecht

Restauratie van monumenten

Op het gebied van het duurzaam maken van monumenten is inmiddels veel kennis aanwezig binnen het bureau. Daarbij wordt met name gelet op de gevolgen op de langere termijn. Momenteel wordt veel schade aan monumenten veroorzaakt door kortetermijndenken!

Daarnaast heeft het bureau de unieke gave om de sfeer van een monument te behouden of zelfs te versterken. Vergelijk het met de art director van een filmproducent die het gewenste tijdsbeeld visualiseert. Het gaat tenslotte om de ‘ziel’ van het monument. Restaureren zonder het gevoel te hebben dat alles ‘nieuw’ wordt.

En wat als ik een geheel Nieuw architectonisch ontwerp zou willen?

Incidenteel wordt natuurlijk ook nog nieuwe architectuur gemaakt. Meestal in samenhang met ons erfgoed, maar soms ook geheel losstaand als eigentijdse toevoeging aan onze cultuur. Deze architectuur is in stijl modern en minimalistisch, waarbij zorgvuldigheid steeds weer voorop staat. De aansluiting met het bestaande is altijd relevant, maar kan zeker ook een geheel nieuwe, eigentijdse architectonische ervaring geven.

Visie

Het werk van HOEK architecture & preservation kenmerkt zich door een voortdurende zoektocht naar verstilling en schoonheid. Doel is een plek te creëren waarin de mens zich veilig voelt en tot rust komt, want de wereld om ons heen is immers al druk genoeg.

Hoewel de context van een opdracht meestal een bestaande omgeving omvat, is het de kunst om daaraan een transformatie of reconstructie te geven. Bij monumenten gaat het vaak om het terugbrengen van de oorspronkelijke sfeer, maar ook bij een niet-monument is heel veel mogelijk om de plek voor de mens als individu of groep beter te maken. De ervaring van de plek staat altijd centraal in het architectonisch ontwerp. De zoektocht gaat over sfeer en de ‘ziel’ van het gebouw, het interieur of de tuin. 

Actueel

momenteel wordt gewerkt aan;

 

Uitbreiding woonhuis in Bunnik met tuinkamer en eetkeuken

Realiseren studieruimte in de Jacobuskerk van Juinen. (Martinuskerk te Utrecht)

Herbouw twee kasteeltorens in Culemborg in staal en beplanting

Restauratie gemeentelijk monument AnnA tot bed and breakfast appartement in Utrecht-centrum

interieur restauratie Rembrandtzaal Trippenhuis te Amsterdam

1740 Federal House addition in Hudson USA (in cooperation with designer-preservation specialist and Art Director Jeremiah Rusconi)

Bezoekerscentrum  Museum Catharijne Convent  te Utrecht

brochure reeks Historische Techniek in woonhuizen 1840-1960 in opdracht van het RCE

Preservation of the monumental Jan Van Hoesen House in Hudson NY

 

 

 

De fundamenten van HOEK architecture & preservation AIA

André J. W. Hoek is een geregistreerd SBA architect en ingeschreven in het wettelijk beschermde Nederlands Architectenregister.  Sinds november 2014 is Andre Hoek ook geregistreerd als architect in New York State en  in het bezit van een volledige USA architecten licentie. De werkzaamheden in de USA zijn breed en gevarieerd maar richten zich voornamelijk op het veelvuldig aanwezige Nederlandse erfgoed in de USA. Tevens is Andre Hoek geassiocieerd lid van de Vakgroep Groen Erfgoed om ook binnen het 'rode' (bouwkundige) deel van ons groene erfgoed professioneel te kunnen werken. Met name de overgangsgebieden tussen tuin en huis is daarbij een echte specialiteit in de vorm van tuinhuizen, kassen, oranjerieen en andere bouwkundig en tuin gerelateerde objecten

Om kennis te verspreiden en interesse in ons erfgoed te promoten geeft André Hoek regelmatig lezingen voor belangstellenden en verenigingen en gastcolleges op universiteiten en  in binnen en buitenland en geeft hij al jaren colleges en afstudeerbegeleiding als hoofddocent op de Hogeschool Utrecht binnen de post HBO opleidingen Bouwhistorie & Restauratie en de HBO opleiding Monumentenzorg in de praktijk.

Daarnaast is vrijwillige inzet binnen de ERM (stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) een vanzelfsprekendheid en heeft Andre zitting in het College van Deskundigen die de UitvoeringsRichtlijnen Monumentenzorg toetst.

practisch advies bij bouwkundige problemen en gerichte duurzame interventies en architectonische oplossingen Hoek architecture & preservation AIA in Utrecht

NEWS !

 

Een certificering voor restauratoren van kunstvoorwerpen en erfgoedobjecten komt eraan! in samenwerking met ERM wordt momenteel een goede basis opgezet om deze beroepsgroep een herkenbare kwaliteit te kunnen laten aantonen. Ons erfgoed is hiermee gebaat en onze volgende generaties kunnen hierdoor ook nog van oude kunstvoorwerpen genieten en er van leren. Het heden komt immers uit het verleden voort.