Architectenbureau Utrecht

Een kleine greep uit de unieke projecten

De projecten die HOEK architecture & preservation uitvoert, zijn zeer divers. Vanuit de ontwerpfilosofie van het bureau kenmerkt het architectonisch ontwerp in de verschillende opdrachten zich door een zekere tijdloosheid. De architectuuropvatting van Hoek is niet gebaseerd op mode of tendensen, maar gaat uit van een ontwerp dat niet alleen nu, maar ook in de toekomst het juiste gevoel oproept. U ziet dat terug in de eerder uitgevoerde projecten die we u graag tonen.

Portfolio